Home
gegevensconversie
visie op hoofdlijn
logistiek conversie
produktiviteit
dienstverlening
conversiesysteem
ervaring als IT-er
gegevens kwaliteit

Gegevensconversie - een vak apart

Gebaseerd op een 25-jarige ervaring op het gebied van gegevensconversie  levert Koorneef DMS B.V. sinds 2000 diensten op het gebied van gegevensconversie (/ bestandsconversie) en kwaliteitsmeting van produktie gegevens.

Bij de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van een specifiek voor gegevensconversie ontwikkelde aanpak en ondersteunende workbench.

De workbench richt zich op het ondersteunen van de functioneel– technische trajecten voor het opzetten van een gegevensconversie en het genereren van programmatuur

Het gebruik van workbench maakt het mogelijk
● Een hoge productiviteit te realiseren (vele malen sneller dan met conventionele hulpmiddelen)
● Hoge standaards voor kwaliteit en bewijsbaarheid te handhaven zonder dat dit leidt tot extra inspanning
● De testinspanning te reduceren dankzij het gebruik van standaard modules en structuren


Naast de basis werkzaamheden kennen we nog een aantal afgeleide producten. Het betreft hier vooral mechanismen voor het opzetten van databases voor het beheren van testgegevens en mechanismen voor het creëren en onderhouden (+dupliceren) van opleidingsgegevens.

Het doel van deze website is tweeërlei:
● Het bieden van informatie met betrekking tot gegevensconversies;
● Mogelijkheid tot het leggen van contact met projecten waarbinnen gegevensconversie aan de orde is dan wel komt.

Als u wilt kunt u de op deze site gepresenteerde informatie vrijelijk gebruiken voor ondersteuning bij het opzetten van projecten.
Als wederdienst verzoeken wij u ons van dat gebruik op de hoogte te stellen.
Daarnaast uiteraard het verzoek eventuele op– en aanmerkingen kenbaar te maken.

En uiteraard: stellen van vragen mag ook!

Informatie:
r.koorneef@gegevensconversie.nl

 

 

 

 

 

 

Deelnemer in Transcriptum netwerk:

Partners:

Diverse conversies bij Telecom aanbieder succesvol afgerond

Na uitnodiging voor gesprek klant overtuigd van betere aanpak door Koorneef DMS. Conversie aanpak aangepast. Grootschalige conversie opgezet en zonder noemenswaardige problemen in productie gegaan.

 
Conversie naar Peoplesoft bij top-3 bank succesvol afgerond.

In een ontwikkeltraject waaraan begin november 2003 is begonnen, en dat afgelopen maand is afgerond is met een team een conversiesysteem opgeleverd, waarmee een succesvolle conversie naar het nieuwe Peoplesoft systeem is uitgevoerd.

Lees hier meer...

Conversie bij telecom aanbieder succesvol afgerond

In een ontwikkeltraject dat gestart is in mei 2002 en eindigde in oktober 2003, waarbij de conversieprogrammatuur feitelijk al productierijp was rond juli 2003, is in oktober 2003 de conversie van een groot debiteuren systeem bij een grote telecom aanbieder succesvol uitgevoerd.