Home

Gegevensconversie / datamigratie dienstverlening

In het kader van wervende teksten kan is het volgende te zeggen:
 
Vanuit onze ervaring op het gebied van gegevensconversies kunnen wij een breed scala aan dienstverlening invullen. Hierbij valt te denken aan trajecten die verband houden met
● De invoering van een nieuw systeem
● Fusies/overnames (waardoor integratie van gegevens in systemen plaats moet vinden)
● Vergroten van de beheersbaarheid van een legacy systeem door het verhogen van de kwaliteit van de daarin opgenomen data.

In de rol van consultant kunnen wij:
● Adviseren bij projectinrichting en opzet van het implementatiescenario
● Ondersteunen bij de opzet van het gegevensconversie systeem
● Audits uitvoeren over diverse trajecten binnen de implementatie

In de uitvoerende sfeer:
● Uitwerken van implementatie en conversie draaiboeken
● Leiding geven aan het implementatie traject
● Leiding geven aan de opzet en ontwikkeling van de conversie
● Het conversiesysteem leveren.

Bij het leveren van het conversiesysteem plukt u als klant maximaal de vruchten van onze deskundigheid. We maken dan namelijk gebruik van in eigen beheer ontwikkelde tooling voor het specificeren en uitwerken van het conversiesysteem (zie onder ‘Grote produktiviteit).

Bij onze benadering van een traject wordt onze houding gekenmerkt door de volgende steekwoorden:
● Gezond wantrouwen tegen de kwaliteit van de bron omgeving
● Zekerheid kiezend
● Doeltreffend
● Pragmatisch

Onze wijze van werken is te kenmerken met de volgende termen:
● Zelfstandig
● In nauw overleg met betrokkenen
● Grondig
● Accuraat
● Creatief
● Snel

Door gebruik te maken van onze diensten bereikt u een forse reductie van de risico’s bij invoering van de nieuwe situatie door:
● Het ter beschikking krijgen van een goed invoeringsscenario
● Een betrouwbaar (en bewijsbaar goed) conversie mechanisme
● Een beheersbaar ontwikkeltraject

Ook zult u per saldo aan het eind van de rit minder kosten hebben gemaakt dan zonder onze diensten. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat de budgettering van conversietrajecten bijna altijd vele malen te laag is (zie ook pages met ‘visie in detail’.
De kosten zijn dan ook niet per definitie lager dan gebudgetteerd, maar wel lager dan zonder onze deskundigheid en hulpmiddelen.