Home

Gegevensconversie:

De basis voor een succesvol project

Gegevensconversie (ook wel bestandsconversie genoemd):

● Een bestanddeel van vrijwel elk project
● Cruciaal voor de acceptatie van een nieuw systeem
● Vaktechnisch zwaar onderbelicht

Koorneef Data Migration Services richt zich op het met raad en daad ondersteunen van projecten waarbij ook gegevensconversie aan de orde komt. Ondersteunen betekent vooral niet alleen 'handjes leveren', maar ook helpen het proces van de verhuizing beheersbaar te maken door het opzetten van een gedegen, beheersbare aanpak ondersteund door workbench.

In de heersende praktijk wordt het opzetten en uitvoeren van een gegevensconversie veelal te laat in het project toebedeeld aan medewerkers die feitelijk niet zijn toegerust om het werk tot een goed einde te brengen.

Dit komt doordat de conversie van de gegevens wordt gezien als een technische aangelegenheid. Dat doet echter geen recht aan de complexiteit van de vraag.

Het opstellen van de conversieregels is niet een technische vertaling van de gegevens van het oude datamodel naar het nieuwe:

Bedrijfsprocessen worden ondersteund door geautomatiseerde systemen. Daartoe worden in die systemen gegevens vastgelegd (inhoudelijke, maar ook procesgegevens). Ook in het nieuwe systeem worden inhoudelijke en proces gegevens vastgelegd, waarmee het mogelijk is de nieuwe processen uit te voeren. Tijdens de gegevensconversie naar het nieuwe systeem worden de lopende bedrijfsprocessen omgezet van de oude naar de nieuwe wijze van werken. Met als gevolg, dat er bij het opstellen van de conversieregels niet alleen sprake is van het vertalen van de inhoudelijke gegevens (een vrij technische aangelegenheid), maar ook van het vertalen van de procesgegevens (en daarmee de processen). Dat laatste is niet een eenvoudig technisch probleem, maar een zwaar functioneel probleem.

Het opstellen van de conversieregels zal - om recht te doen aan dit fenomeen -  moeten worden uitgevoerd door een medewerker van zwaar functioneel kaliber.