Home

Gegevensconversie; het logistieke probleem

Bij gegevensconversie krijg je niet alleen te maken met de problemen van een ontwikkeltraject, waarbij van begin tot eind onzekerheden bepalen, wat er moet gebeuren:

  • specificaties van de bronomgeving zijn alles behalve dekkend en definiŽrend;
  • specificaties van de doelomgeving zijn in beweging tot het moment, dat de acceptatietesten zijn afgerond;
  • eisen en wensen ten aanzien van wat wel en wat niet mee moet zijn onduidelijk, behoeven vaak veel discussie.

Ook krijg je te maken met een grote logistieke operatie:

  • vaak bestaat het bron systeem uit vele 10-tallen bestanden;
  • met de doelomgeving, die meer of anders de gewenste functionaliteit ondersteunt is het niet veel anders gesteld;
  • het opstellen van conversieregels tussen de bron- en doelomgeving is op zich al een hele kluif, de wisselende ideeŽn en opvattingen over de afbakening en regels verergeren dit fenomeen ;
  • bij middelgrote systemen praten we vaak toch al over honderden bronvelden en honderden doelvelden. Om zeker te zijn, dat er geen velden vergeten worden bij het vullen, en dat er geen relevante informatie verloren gaat bij het migratieproces is het noodzakelijk over elk bronveld een uitspraak te doen Úf het mee gaat (en waar naar toe) of niet. Zo ook moet voor elk doelveld beschreven worden hoe het gevuld gaat worden (vanuit welke bron, of door default waarde).

De wisselingen in specificaties, de grote aantallen en wisselende inzichten in afbakening stellen hun eisen aan de ondersteunende hulpmiddelen. De meeste van de ondersteunende hulpmiddelen dekken slechts een deel van de operatie. Om die reden heeft Koorneef DMS er dan ook voor gekozen een eigen workbench in te richten die wel alle aspecten van de conversie ondersteunen. Met onze workbench is het dan ook mogelijk om

  • snel te reageren op wisselende inzichten (default inzichten, wijzigende conversieregels)
  • op elk gewenst moment inzicht te geven in de status van het ontwikkelproces
  • op elk gewenst moment inzicht te geven in de dekkingsgraad van de tot op dat moment opgeleverde conversieregels.

Een voorbeeld van de mate waarin wijzigingen in conversieregels optreden wordt geschetst door onderstaande grafiek:

Vanuit de dashboard functie monitoren we doorlopend de status van de ontwikkeling: