Home

Gegevensconversie; voor lage kosten is hoge productiviteit nodig

Een conversiesysteem kenmerkt zich door een groot aantal min of meer wetmatige activiteiten, die keer op keer dezelfde structuur hebben.

Die wetenschap heeft Ruud Koorneef ertoe gebracht om het proces van opzetten, bouwen en testen van het conversiesysteem verregaand te ondersteunen:
op functioneel vlak

  • vastleggen beschrijvingen bestanden, velden, conversieregels
  • toegestane code bereiken ook met hun conversieregels
  • gemaakte afspraken
  • produceren van bijbehorende rapportages op project niveau
  • vastlegging verslagen over voortgang
  • periodieke rapportages met status van het conversie project

op technisch niveau

  • documentatie van de te bouwen programmatuur
  • een generator voor het genereren van programmatuur op verantwoordingsniveau
  • de geleverde programmatuur levert een uitgebreide set aan overzichten en controles, waardoor het testen van de programmatuur enerzijds en de controleerbaarheid van de programmatuur (voor bijvoorbeeld een accountantsdienst) anderzijds sterk verhoogd is.

Daarnaast zitten er in het systeem uitgebreide mogelijkheden om de onderhanden bestanden statistisch door te lichten.

Bij het realiseren van een conversiesysteem ligt de productiviteit zo hoog, dat door 3 tot 4 functioneel ontwerpers opgeleverde specificaties veelal in dezelfde tijd kunnen worden gebouwd door 1 programmeur. En dat terwijl er geen concessies worden gedaan aan zaken als beheerbaarheid, beheersbaarheid en bewijsvoering ten aanzien van de compleetheid en juistheid van de uitgevoerde conversie.