Home

Gegevensconversie -belangrijke punten uit onze visie

Gebaseerd op jarenlange ervaring (de eerste vanuit gebruikersoptiek) met gegevensconversies heeft Ruud Koorneef een geheel eigen visie ontwikkeld op het probleem van gegevensconversie (bestandsconversie) en de wijze waarop deze beheersbaar kan worden gemaakt.
 
Gegevensconversie is niet 1 probleem. Het zijn tenminste 2 problemen:
● Een kwaliteitsprobleem met een aantal aspecten:
   => De documentatie van een systeem is voorwaarts gericht: het beschrijft, welke gegevens er vanaf het moment dat de software wordt geďmplementeerd in het systeem mogen worden opgenomen. Vroegere regels worden meestal verwijderd.
   => Gebruikers maken om aan hun informatiebehoefte te voldoen op een andere manier gebruik van het systeem als de bedoeling was van de ontwerpers van het systeem.
   => Elk systeem bevat fouten als gevolg van voorgaande conversies, gebruikersfouten en/of programmatuur fouten.
Het gevolg is, dat bij het begin van het conversietraject niet echt bekend is wat er in het systeem zit.
Dit probleem wordt veelal pas laat in het traject ontdekt
● Het feitelijke omzettingsprobleem.

Beschouw het volgende plaatje:
 

Het ontwikkel– of inrichtingsproces van een nieuw systeem baseert zich op de beschrijving van de huidige en de gewenste situatie.

Als op basis van de beschikbare documentatie van een systeem (onderdeel van de beschrijving van de huidige situatie) een kwaliteitsfilter wordt gebouwd, waarmee de productie data wordt doorgelicht, dan heeft dit veelal tot gevolg dat grote hoeveelheden data worden afgekeurd. Deze uitval is voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit, dat de documentatie niet goed beschrijft wat er in het systeem zit. Dit heeft tot gevolg, dat de beschrijving van de huidige niet klopt, of terwijl dat de invoer van het ontwikkelproces niet goed is...

Dit levert problemen voor het ontwikkelproces (gedeeltelijk tijdens acceptatietesten, dan wel tijdens het opstellen van de conversieregels dan wel bij het uittesten van de conversiemechanismen), waardoor vele last minute wijzigingen de voorspoedige oplevering van het project in de weg staan..